Our Horizon

It saddens me that you’re there.  It saddens me that there yet you’re so far.  It saddens me that I … More

Hanggang Saan?

Nag-lakad ako tungo sa kawalan. Sa kawalan na tila naglalaban ang puti at itim na ilaw. Isang hakbang tungo sa … More